Bạn là sinh viên nghành CNTT ( công nghệ thông tin), bạn đang cần mua chiếc laptop phục vụ cho việc học tập của minh. Tâm xin trân